Header Ads

Breaking News

รพ.สมิติเวช ธนบุรี เปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ จัดเสวนา ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์

รพ.สมิติเวช ธนบุรี จัดเสวนา 'ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์' พร้อมเปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid Center) เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี

นพ.นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เปิดเผยในงานเสวนา ครบเครื่องเรื่องรอบรู้เกี่ยวกับไทรอยด์ พร้อมเปิดศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid Center) ว่าโรงพยาบาลได้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะเราอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่อยากให้ใครป่วย เพราะเมื่อคนไทยเจ็บป่วย ย่อมนำมาสู่ค่ารักษาพยาบาลที่สูง ดังนั้นการตรวจเช็คคัดกรองโรค จะนำไปสู่การป้องกันหรือรักษาความเจ็บป่วยได้แต่เนิ่น ๆ และทำให้ประหยัดค่ารักษาในระยะยาว

ขณะนี้เรามีเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยการตรวจสุขภาพ 4 Products fast มี ตรวจ Digital CT Calcium Score หาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ ,ตรวจ Digital Fibro Scan หาความเสี่ยงโรคตับแข็ง, ตรวจ Digital Ultrasound หาความเสี่ยงเนื้องอก มะเร็งร้ายของสุภาพสตรี(มดลูก), ตรวจ Digital Mammogram หาความเสี่ยงมะเร็งเต้านม ซึ่งโรคเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุการเสียชีวิตระดับต้น ๆ ของคนไทยและในระดับโลก เราได้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ เข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัย ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาที ไม่เจ็บ ไม่ต้องเตรียมตัวงดน้ำงดอาหาร โดยเราได้เน้นการให้บริการระบบดิจิทัลที่เชื่อมโยงข้อมูลการให้บริการ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรอคิว เพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงโรงพยาบาล และการเข้ารับบริการต่าง ๆ ในส่วนของศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ก็เช่นกัน ปัจจุบันเรามีทีมแพทย์เฉพาะทางเข้ามาช่วยในด้านการรักษาด้านไทรอยด์โดยเฉพาะ ทั้งทางการตรวจด้านการส่องกล้องและการรักษาแบบการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง (High Intensity Focus Ultrasound: HIFU) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบใหม่แห่งแรกในย่านธนบุรี”

ด้าน อ.นพ.บุญสาม รุ่งภูวภัทร หัวหน้าศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรีกล่าวว่า ในปัจจุบันจะพบผู้ป่วยที่ตรวจพบเนื้องอกในต่อมไทรอยด์ที่มีขนาดโต ประเภทที่ตรวจพิสูจน์แล้วว่าไม่พบลักษณะมะเร็ง ทั้งจากการตรวจอัลตร้าซาวด์และการเจาะตรวจเซลล์บริเวณเนื้องอก ซึ่งในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีทางเลือกในการรักษาทางใหม่ นอกจากการผ่าตัด คือการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มข้นสูง (High Intensity Focus Ultrasound: HIFU) ส่งคลื่นความร้อนผ่านบริเวณผิวหนังเข้าไปทำให้ก้อนบริเวณเนื้องอกเกิดการยุบตัว ลดขนาดของเนื้องอกลงได้ ประมาณ 20 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเทคโนโลยีนี้กำลังถูกนำมาใช้ในการรักษาต่อมไทรอยด์มากขึ้นและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วย

ปัญหาของต่อมไทรอยด์หรือโรคที่เกี่ยวข้องมีอยู่หลากหลายโรค ที่สำคัญเช่น โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ที่พบมากเป็นอันดับที่ 7 ของโรคมะเร็งหรือ 'โรคคอพอก' ซึ่งเกิดจากความผิดปกติที่บริเวณโครงสร้างและการมีเนื้องอกขึ้นมาในต่อมไทรอยด์ ทำให้มีปัญหาต่อมไทรอยด์โต โดยในอดีตถูกวินิจฉัยว่าเกิดจากประชาชนประสบปัญหาการขาดสารไอโอดีน โดยในกลุ่มนี้พอได้รับยารักษา ก้อนก็จะยุบลงเป็นปกติ แต่ในรายที่มีอาการรุนแรง จะทำการผ่าตัดในต่อมไทรอยด์ เมื่อพบก้อนที่มีขนาดโตจนมีการกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น หลอดอาหารและหลอดลม ทำให้เกิดอาการกลืนลำบากหรือหายใจเหนื่อย, ก้อนที่มีลักษณะที่สงสัยว่าจะเป็นกลุ่มมะเร็ง และก้อนที่ผู้ป่วยต้องการที่จะผ่าตัดเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ความสวยงาม เป็นต้น โดยการผ่าตัดจะมีความเสี่ยงที่สำคัญ แม้โอกาสเกิดขึ้นได้น้อย คือเสียงแหบจากการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงเส้นเสียง ซึ่งอยู่บริเวณใต้ต่อมไทรอยด์ ทั้งนี้ผู้ป่วยควรสอบถามรายละเอียดความเสี่ยงต่าง ๆ จากการผ่าตัดกับแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าตัดเป็นรายบุคคล การผ่าตัดโดยทั่วไปสามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดแบบเปิดโดยผู้ป่วยจะมีแผลบริเวณตรงกลางคอประมาณ 2 ถึง 4 นิ้ว และการผ่าตัดส่องกล้อง ซึ่งมีทางเข้าบริเวณอื่น ทำให้ไม่เกิดแผลเป็นที่คอ ทั้งนี้ผู้ป่วยจำเป็นต้องสอบถามรายละเอียดเป็นรายบุคคลกับแพทย์ที่ทำการผ่าตัด

ด้าน นพ.ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี กล่าวว่า ศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid Center) ถือเป็นความร่วมมือทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ครั้งแรกระหว่างแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ในการตรวจ รักษาและวินิจฉัย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ป่วยในย่านธนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง ให้เข้ามารับการรักษาเร็ว สะดวก และหากมีอาการรุนแรง สามารถพร้อมที่จะเป็นศูนย์ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเป้าหมายได้อย่างทันท่วงที โดยเราต้องการให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี ที่อยู่ในใจของคนฝั่งธนบุรี ด้วยนวัตกรรมในการรักษาและดูแลไม่ให้คนต้องเจ็บป่วยและในปีนี้เราประสบความสำเร็จจากโปรแกรม Save Life Save 1,000,000 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนของโรงพยาบาล

สำหรับศูนย์ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ด้วยวิธีสมัยใหม่ (New Surgical Innovation Thyroid Center) เป็นศูนย์ที่มีวิธีการรักษาที่หลากหลายวิธี เช่น การใช้ยา, การสลายก้อนเนื้อ, การผ่าตัดแบบไร้แผล,การรักษาการกินแร่, เทคโนโลยีการทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ความเข้มสูง (High Intensity Focus Ultrasound) เพื่อความเป็นหนึ่งด้านการแพทย์ที่ชาวธนบรีไว้วางใจเราอย่างแท้จริง สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ โทรศัพท์ 02 438-9000

ไม่มีความคิดเห็น