Header Ads

Breaking News

สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่นที่ 6 เน้นปฏิบัติงานจริง

สมาพันธ์สื่อมวลชนฯ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ อบรมนักข่าว ฟรี รุ่นที่ 6 เน้นปฏิบัติงานจริง

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ร่วมกับ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย โดย นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ฟรี รุ่นที่ 6 มีผู้ร่วมอบรม/สัมมนา 25 ท่าน จัดโดย สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ โดยมี นายสมชาย สวยวิชา เป็นประธานสมาพันธ์ฯ และประธานโครงการฯ โดยนายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ อดีตผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐประธานมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)ผู้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งเป็นเจ้าของเว็บไซด์สื่อออนไลน์ “มหานครข่าว”, news-spark, prtopper ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย และนายพรเทพ ศรีนฤหล้า CEO บริษัท ซินเกต จำกัด นักสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมบรรยาย ณ ห้องประชุมสมาพันธ์ฯ อาคารออมนิทาวเวอร์ OMNI Tower ถ.สุขุมวิท 4 (ซอยนานาใต้) กรุงเทพฯ

โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” โดยจัดอบรม/สัมมนาฟรี รุ่นที่ 1 เริ่มตั้งแต่ปี 2564 จนถึง รุ่นที่ 6 ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Jewelry Group, ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กองบังคับการตำรวจนครบาล 1, ประธานสภาคนเมือง เขตพระนคร  โดยรุ่นที่ 6 พลตำรวจตรี นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พันตำรวจเอก เอกภพ ตันประยูร รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ให้การสนับสนุนอีกด้วยโครงการอบรมผู้สื่อข่าว ฟรี โดยเน้นปฏิบัติงานข่าวจริง เน้นสูตรสำเร็จ ให้ทำได้อย่างง่ายๆ ทำได้ทันที “ทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน”

ปี 2564 สมาพันธ์ฯ ได้เปิดการฝึกอบรม/สัมมนา รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา รวมประมาณ 325 ท่าน โดยมีผู้สื่อข่าวมือใหม่/สื่อออนไลน์/ยูทูปเบอร์ ที่พอมีประสบการณ์มาบ้าง หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จอยู่แล้ว และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ อยากเรียนรู้ เพิ่มพัฒนาทักษะใหม่ๆ แสวงหาโอกาสใหม่ๆ ช่องทางใหม่ๆ มีเพื่อนข่าว มีพันธมิตรข่าว หรืออยากเป็นผู้สื่อข่าวเพื่อสังคม ผู้เริ่มเข้าสู่แวดวงสื่อสารมวลชน และผู้สนใจทั่วไป หลายท่านอาจจะติดขัดในปัญหาอุปสรรค หรือไม่มั่นใจ จะสามารถแก้ไขได้ทันทีในระดับหนึ่ง พร้อมได้รับคำปรึกษาแนะนำได้เป็นอย่างดี และหลังจากผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา ยังสามารถขอคำปรึกษา/ขอคำแนะนำได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง และทางสมาพันธ์ฯ ยังได้เปิดสโมสรนักข่าวอีกด้วย เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานข่าวระหว่างสมาชิก และเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อช่วยเหลือประชาชน และในปี 2565 ได้เปิด สมาพันธ์ข่าวตำรวจ และสื่อออนไลน์ ขึ้นมาอีกด้วย

การดำเนินกิจกรรมของสมาพันธ์ฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ มองข้าม ไม่มั่นใจ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพรรคพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป โดยสมาพันธ์ฯ และวิทยากร จะชี้แนะ แนะนำ ฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาส และแหล่งข่าวช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ 

โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัด เน้นปฏิบัติงานจริง ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว แสวงหา/เพิ่มทักษะการเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง และเกิดผู้สื่อข่าวมือใหม่ หรือนักข่าวพลเมือง และกลุ่มสื่อออนไลน์/ยูทูปเบอร์ ที่มีคุณภาพสู่สังคมไทยอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งต่อไปจะจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยจะเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความชำชาญเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ฝึกอบรม/สัมมนา เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

โดยวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้จากประสบการณ์จริงในการทำข่าวในสนามข่าวจากเหตุการณ์จริง ให้แก่ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว และผู้สนใจในอาชีพสื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเรียนรู้ เพิ่มทักษะ กรณีศึกษา และสูตรสำเร็จ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ

โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ตั้งแต่รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 6 เป็นโครงการร่วมมือสนับสนุนระหว่าง นายสมชาย สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นประธานโครงการฯ และนางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว รองประธานสมาพันธ์ฯ ร่วมกับ นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย, ศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา

ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินกิจกรรมสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานักข่าวสู่มืออาชีพ และสร้างนักข่าวมือใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านสื่อสารมวลชน ก็สามารถมาเรียนรู้ ฝึกอบรม เพิ่มโอกาสให้แก่ตนเองได้ โดยทำได้อย่างง่ายๆ เริ่มต้นได้ทันที “ทำเดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน” โดยจะเชิญวิทยากรผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านสื่อสารมวลชนมืออาชีพ มาถ่ายทอดให้ความรู้จากประสบการณ์จริง หลังจากผ่านการฝึกอบรม/สัมมนาแล้ว ทุกท่านสามารถมาขอคำแนะนำ ปรึกษาหารือ กับทางสมาพันธ์ฯ และวิทยากรได้ตลอดเวลาอย่างไม่จำกัด และทางสมาพันธ์ฯ ยังได้เปิดคอร์สอบรมแบบส่วนตัว 1 ท่าน, กลุ่มย่อย แบบเร่งรัด 6 ชม., 12 ชม. และ 18 ชม. และอบรมนอกสถานที่ตามองค์กรหน่วยงาน

ในปี 2566 ทางสมาพันธ์ฯ ได้เปิดสโมสรนักข่าว ไว้เป็นศูนย์ประสานข่าว หรือเป็นที่พบปะพูดคุย ติดต่อประสานงานกิจกรรม ปรึกษาหารือกันระหว่างสมาชิกด้วย พร้อมทั้งยังมีห้องประชุม/สัมมนาไว้คอยบริการในราคาสมาชิก พร้อมทั้งผู้อบรมที่มาจากต่างจังหวัด หากต้องการหาที่พัก สามารถพักบนอาคารทาวเวอร์/คอนโดมิเนียม แล้วค่อยลงลิฟท์มาอบรม/สัมมนาได้โดยสะดวกสบาย ในราคาสมาชิก และสมาพันธ์ฯ ยังเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพื่อประชาชนอีกด้วย และน้ำดื่ม น้ำชากาแฟฟรี (สำหรับผู้อบรม/สัมมนา) พร้อมที่จอดรถฟรี 250 คัน สำหรับผู้อบรม/สัมมนา หรือผู้มีเกียรติที่แวะมาเยี่ยมเยือน/ติดต่อกับสมาพันธ์ฯ 

สมาพันธ์ฯ ยังคงยึดมั่นที่จะสร้างสิ่งดีๆ สู่สังคม เพื่อร่วมกันเป็นครอบครัวนักข่าว เพื่อสังคม

สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการจัดมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กร ธุรกิจตัวอย่างดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าวชั้นนำ มากว่า 6 ปี อย่างต่อเนื่อง

ส่วนทางสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ งานมอบรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย”รางวัล “ปิดทองหลังพระ”, “นักข่าวป้ายแดง” และอื่นๆ และในปี 2565 ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา 

วัตถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” ฟรี

ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า 

ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน SME ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็ว ทำได้ทันที ทำได้เดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อน

เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน 

เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างทันทีและรวดเร็ว เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของสังคมไทย

สร้างโอกาส สร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

หัวข้อประเด็นที่น่าสนใจ

กลยุทธ์ เทคนิคปฏิบัติการข่าวเบื้องต้น ให้ประสบความสำเร็จได้เร็วในทันที

เทคนิคการพาดหัวข่าว ให้น่าสนใจ

พฤติกรรมและการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคข่าว การกระตุ้น ให้เกิดการติดตาม 

ทำข่าว ทำออนไลน์/ยูทูปอย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

หลักการ สิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่สื่อควรรู้ (ไม่ถูกฟ้องได้ง่าย)

ทำข่าว ทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล

สื่อมวลชนทำข่าวช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างไร

-ช่วงแชร์ประสบการณ์จริง

-การรับเรื่องราวร้องเรียน

เหมาะสำหรับ

ผู้สนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม และข่าวทุกประเภททุกแขนง

ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ต้องการเข้าสู่วงการข่าว/สื่อสารมวลชน ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อความก้าวหน้า ผู้ต้องการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะ 

เจ้าหน้าที่ บริษัทธุรกิจ หน่วยงาน ที่ต้องการทำข่าวทำประชาสัมพันธ์ หรือเรียนรู้ หรือหาช่องทางใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางการทำข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

ผู้ต้องการมีเพื่อนข่าว หรือมีพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือกัน การเริ่มต้นหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ดีที่ถูกต้องรวดเร็วทันที หรือคำแนะนำปรึกษาแลกเปลี่ยนในแวดวงข่าว

และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรบรรยาย

นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

วิทยากรจากวงการสื่อสารมวลชน ผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงที่มีชื่อเสียง เป็นวิทยากรรับเชิญบรรยาย (แล้วแต่โอกาสและความเหมาะสม)

-นายพรเทพ ศรีนฤหล้า CEO บริษัท ซินเกต จำกัด นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และนักสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมบรรยาย

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

การเรียนรู้/พัฒนาประสบการณ์จริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง โดยวิทยากร

ได้รับใบประกาศผู้ผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา จากสมาพันธ์ฯ และสมาคมฯ

เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชน เริ่มทำข่าวได้ด้วยตัวเองได้ทันที ทำได้ง่ายๆ ทำได้ทันที ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก โดยเปิดเพจข่าว เว็บไซด์ข่าว หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรข่าวในสื่อออนไลน์ หรือสื่อทีวีดาวเทียมในเครือข่าย

เป็นผู้สื่อข่าวจิตอาสา ผู้สื่อข่าวพิเศษ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรข่าวได้ทันที

สร้างพันธมิตรข่าวได้ด้วยตัวเอง มีเพื่อนข่าว

เริ่มทำข่าว ส่ง-ฝากข่าว-ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ทันทีในเครือข่ายพันธมิตรข่าว และเริ่มทำธุรกิจข่าว

ให้คำแนะนำปรึกษาหลังผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา

สามารถแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความเป็นธรรม 

สามารถเป็นพันธมิตรเปิดเครือข่ายได้ทันที ทุกชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ได้ทั่วประเทศ
ไม่มีความคิดเห็น