Header Ads

Breaking News

รอง จตช.(1) ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานหน่วย นโยบาย ผบ.ตร.-จตช. ที่ พฐ.จว.อุดรธานี

รอง จตช.(1) ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานหน่วย นโยบาย ผบ.ตร.-จตช. ที่ พฐ.จว.อุดรธานี 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.66 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.สุรพงษ์  ชัยจันทร์ รอง จตช.(1) เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย ตามนโยบาย ผบ.ตร. และ จตช. ที่ พฐ.จว.อุดรธานี  ได้กำชับการเตรียมรับการตรวจงานของจเรตำรวจ, การปฏิบัติงานตามระเบียบ คำสั่ง ตร.,งานจเรตำรวจ, การกวดขันความประพฤติ ระเบียบวินัย และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการตำรวจ พร้อมมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ 

โดยมี  พ.ต.อ.สันติรักษ์ มงคลนำ นวท.(สบ 4) พฐ.จว.อุดรธานี, พ.ต.ท.หญิง สุนันทา ไชยศรีทา สว.พฐ.

จว.อุดรธานี และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ พฐ.จว.อุดรธานีไม่มีความคิดเห็น