Header Ads

Breaking News

“บิ๊กโจ๊ก” รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ” ป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์

“บิ๊กโจ๊ก” รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ” ป้องกันปราบปรามค้ามนุษย์

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ฯ รับรางวัล บุคคลต้นแบบ ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ นำทีมตำรวจคว้าหลายรางวัล ร่วมต่อการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในการเปิดงานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2566 ณ ห้องฟินิกซ์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค  เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัด นนทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย หรือ Zero Tolerance รณรงค์เผยแพร่การดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ให้แก่ประชาชนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานส่วนภาครัฐส่วนกลางและส่วนภูมิภาคองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งสื่อมวลชน เพื่อผนึกกำลังของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในเวทีระดับสากล

การจัดงานรณรงค์ ได้กำหนดหัวข้อหลักภายใต้แนวคิด TOGETHER WECAN หยุด ค้า คน เพื่อสื่อถึงการรวมพลังทุกภาคส่วนในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคมที่มีบทบาทในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์จำนวนมาก รวมทั้งผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตหลายประเทศเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อร่วมเป็นเกียรติในการมอบรางวัลให้แก่กับผู้ที่ได้คัดเลือกจากหน่วยงานทุกภาคส่วนทั่วประเทศ

ประกอบด้วยการมอบโล่เกียรติยศ รางวัล “บุคคลต้นแบบ” ซึ่งเป็นรางวัลที่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ มากกว่า 10 ปี จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร และ นายประวิทย์ ร้อยแก้ว รองอธิบดีอัยการสำนักงานคดีการค้ามนุษย์ สำนักงานอัยการสูงสุด

รางวัลบุคคลดีเด่น โดยเป็นปีแรกที่มีการมอบรางวัล มี 15 รางวัล เช่น พ.ต.อ.ภาคภูมิ พิศมัย รองผบก สส.ภ.4.หัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเตอร์เน็ต พ.ต.อ ปรเมษฐ โพยนอก ผกก 7 ตร.น้ำ นางสาวณัฐกานต์ โนรี ผู้จัดการโครงการสปริงมูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

รางวัลหน่วยงานดีเด่น จำนวน 6 หน่วยงาน เช่น ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์

และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศพดส ตร และรางวัล จังหวัด ต้นแบบตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ National. Referral Mechanism จำนวน 3 จังหวัด รวมทั้งสิ้น 26 รางวัล

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานวันรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันนี้และได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคคลต้นแบบ รวมทั้งยังเป็นผู้แทน ศพดส ตร. ในการรับรางวัลหน่วยงานดีเด่นในปีนี้เป็นความภาคภูมิใจหลังจากได้ทำงานในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์มาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องตำรวจทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือการในการประสานงานพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันทำงานทำงานในการต่อต้านการค้ามนุษย์อย่างเต็มที่ในช่วงที่ผ่านมา และขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือการในการประสานงานพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันในการบังคับใช้กฎหมายและช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ หลังจากนี้จะยังคงทำงานอย่างเต็มที่ร่วมกับทุกท่านเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ เทียร์1ให้ได้ต่อไป


#สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

#Royalthaipolice

 

mr l e k bangkok BKK

เรียบเรียงรายงาน 7/6/66

ไม่มีความคิดเห็น