Header Ads

Breaking News

ผู้ช่วย ผบ.ตร.-ตำรวจ ภ.1 "สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนปลอดภัย" ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ลดเสียชีวิต ลดบาดเจ็บบนถนน มาตรฐานสากล

ผู้ช่วย ผบ.ตร.-ตำรวจ ภ.1 "สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนปลอดภัย" ป้องกัน ลดอุบัติเหตุ ลดเสียชีวิต ลดบาดเจ็บบนถนน มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผอ.ศจร.ตร.) โครงการ "สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ตำรวจภูธรภาค 1" ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามประเมินผลขับเคลื่อนโครงการอย่างใกล้ชิด ให้บรรลุผลสำเร็จ

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 พร้อมคณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.ภ.จว., รอง ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1, คณะที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 1, ประชาชน, นักเรียน บริษัทเอกชน และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 1

ตำรวจภูธรภาค 1 ขานรับนโยบายและดำเนินโครงการ "สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัยตำรวจภูธรภาค 1" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ มีความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนภาคีเครือข่าย และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ

ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ได้มีกิจกรรมหรือโครงการที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของโครงการ "สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย" เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ และการดำเนิน

ชีวิตของประชาชนในแต่ละจังหวัด ดังนี้

1. ภ.จว.สมุทรปราการ โครงการชนท้าย ตายอย่างเดียว

2. ภ.จว. นนทบุรี โครงการลดจุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ

3. ภ.จว.ปทุมธานี โครงการโรงงานห่วงใย พนักงานขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

4. ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา โครงการ รู้สาเหตุ ลดจุดเสี่ยง เลี่ยงการตาย

5. ภ.จว.อ่างทอง โครงการจ่าเฉย AIl New

6. ภ.จว.สิงห์บุรี โครงการ สิงห์บุรีปลอดภัย มั่นใจ ทุกเส้นทาง

7. ภ.จว.ชัยนาท โครงการลดแรง ลดเร็ว ลดตาย

8. ภ.จว.ลพบุรี โครงการรณรงค์เยาวชนขับขี่ปลอดภัย

9. ภ.จว.สระบุรี โครงการจราจรไร้รอยต่อ : การบริหารควบคุมสั่งการจราจรโดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจภูธรภาค 1 มีความมุ่งหวังว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จ ประชาชนสามารถสัญจรอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการเสียชีวิต

และบาดเจ็บบนท้องถนน ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานสากล

ดังนั้น สถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจทุกนาย พร้อมดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจริงจัง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้ประโยชน์สูงสุด

ภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกและความอบอุ่นจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ช่วยกันอบรมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจงานจราจรให้กับเยาวชน เพื่อเป็นพื้นฐานให้กับเยาวชนได้เติบโตไปพร้อมกับความรู้ความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ได้รับทราบและเข้าใจ และพร้อมเมื่อถึงวัยที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ

พล.ต.ท.ประจวบฯ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความมุ่งหวังว่าการดำเนินโครงการดังกล่าว จะประสบผลสำเร็จในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ประชาชนสามารถสัญจรอย่างปลอดภัย ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดจน การเสียชีวิตและบาดเจ็บบนท้องถนน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นมาตรฐานสากล ภายใต้ความร่วมมือของประชาชนและสังคม ดังนั้นสถานีตำรวจและข้าราชการตำรวจทุกนาย จะต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจริงจัง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนและสังคมได้รับประโยชน์สูงสุด

 

ไม่มีความคิดเห็น