Header Ads

Breaking News

ผู้ว่าฯ นนทบุรี รับมอบอุปกรณ์-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ จากกลุ่มศิลปินจิตอาสากลุ่ม ทีมดาราพาสุขอาสากู้ใจ ช่วยผู้ป่วยโควิค-19


กลุ่มศิลปินจิตอาสากลุ่ม ทีมดาราพาสุขอาสากู้ใจ นำอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับผู้ว่าฯ นนทบุรี ส่งต่อบุคลากรด่านหน้า ช่วยผู้ป่วยโควิค-19

 

ศิลปินจิตอาสากลุ่ม ทีมดาราพาสุขอาสากู้ใจ นำโดยนายมารุต สาโรวาท นส.นฤมล พานโคกสูง (หยาดฟ้า) ออย ธนพัฒน์โจอี้ เชิญยิ้ม, ติณณ์ ภาทร และ บี๋ สวิช เพชรวิเศษศิริ  ได้ร่วมกัน นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์  ไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดัน ยาเคอร์ร่า หน้ากากอนามัย มอบให้กับ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งต่อไปยัง รพ.แพทย์สนาม และศูนย์พักคอยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี  เพื่อส่งต่อ ช่วยเหลือ ผู้ติดเชื้อโควิค-19 และบุคลกรทางการแพทย์ด่านหน้า ต่อไป

 

ทั้งนี้ นายมารุต สาโรวาท บอกว่าทีมดาราพาสุขอาสากู้ใจ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจในการช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤติการระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่เกิดขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น