Header Ads

Breaking News

ผวจ.ปทุมธานี ประธานการประชุม กต.ตร.จว.ปทุมธานี ครั้งสุดท้าย ปี 2564


วันที่ 22 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานการประชุม กต.ตร.จว.ปทุมธานี  ครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ / เจ้าคณะ จว.ปทุมธานี (ฝ่ายธรรมยุต) กต.ตร.จว.ปทุมธานี, พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี, พ.ต.อ.มาโนช เคลือบวิจิตร, พ.ต.อ.เอกชัย ลิ้มวุฒิวงศ์ รอง ผบก.ฯ, ผกก.ทุก สภ.ในสังกัด, คณะ กต.ตร./ทปษ.กต.ตร.จว.ปทุมธานี และ จนท.ฝอ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ.ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร ภ.จว.ปทุมธานี

 

ในที่ประชุม พล.ต.ต. ชยุตฯ ได้กล่าวขอบคุณ คณะ กต.ตร./ทปษ.กต.ตร.จว.ปทุมธานี ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของ ภ.จว.ปทุมธานี ตามโครงการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยดีมาโดยตลอดและได้ร่วมกับตัวแทนของคณะ กต.ตร.ฯ กล่าวแสดงความยินดีกับนายชัยวัฒน์ฯ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัด มท.  พร้อมกับได้กล่าวอำลาในโอกาสที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 64 เป็นไปอีกด้วย โดยได้ร่วมกันมอบวัตถุมงคลและสิ่งของที่ระลึกให้กับนายชัยวัฒน์ฯ และคณะ กต.ตร. ทุกท่านที่มาร่วมประชุมดังกล่าว

 

สมชาย/อ๊อด..รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น