Header Ads

Breaking News

นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1


วันที่  9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าของเว็บไซด์สื่อออนไลน์ “มหานครข่าว” ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์การค้า THE STREET ชั้น 3 ห้องประชุม WORKWIZE ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้จากประสบการณ์จริงในการทำข่าวในสนามข่าวจากเหตุการณ์จริง ให้แก่ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว และผู้สนใจในอาชีพสื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเรียนรู้ เพิ่มทักษะ กรณีศึกษา และสูตรสำเร็จ ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ


โดยโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ กรรมการผู้จัดการ ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Jewelry Group, ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธาน กต.ตร.บก.น.1, ประธาน กต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี


โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 เป็นโครงการร่วมมือสนับสนุนระหว่าง นายสมชาย สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นประธานโครงการฯ และนางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว รองประธานสมาพันธ์ฯ ซึ่งโครงการนี้จะดำเนินกิจกรรมสร้างนักข่าวสู่มืออาชีพ และสร้างนักข่าวมือใหม่ โดยจะเชิญวิทยากรผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านสื่อสารมวลชนมืออาชีพ มาถ่ายทอดให้ความรู้จากประสบการณ์จริง

 

ในปี 2564 ทางสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพรรคพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป โดยจะแนะนำฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาส และแหล่งข่าวช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ โดยเปิดการฝึกอบรม/สัมมนาแบบเร่งรัดให้แก่ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว แสวงหา/เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง และเกิดผู้สื่อข่าวมือใหม่ที่มีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งต่อไปจะจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยจะเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความชำชาญเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมสัมมนา เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

 

สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการจัดมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กร ธุรกิจตัวอย่างดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าวชั้นนำ มากว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนทางสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ งานมอบรางวัล “เกียรติยศตำรวจไทย”, รางวัล “ปิดทองหลังพระ”, “นักข่าวป้ายแดง” และอื่นๆ ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา และในปี 2565 กำลังจัดตั้งโรงเรียนเตรียมนักข่าว

วัตถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ”

       -    ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า

       -    ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน SME ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

       -    ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

       -    เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็ว ทำได้ทันที ทำได้เดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อนค่อยทำ

       -    เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน

       -    เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

       -    ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

       -    เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันที เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของสังคม

       -    สร้างโอกาสสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

หัวข้อและประเด็นที่น่าสนใจ

       -    กลยุทธ์ เทคนิคปฏิบัติการข่าวเบื้องต้น ให้ประสบความสำเร็จได้เร็วในทันที

       -    เทคนิคการพาดหัวข่าว ให้น่าสนใจ

       -    พฤติกรรมและการค้นหาความต้องการของผู้บริโภคข่าว การกระตุ้น ให้เกิดการติดตาม

       -    ทำข่าวออนไลน์อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ

       -    หลักการ สิทธิ เสรีภาพ จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎหมายที่สื่อควรรู้ (ไม่ถูกฟ้องได้ง่าย)

       -    ทำข่าว ทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้ได้ผล

      -   สื่อมวลชนทำข่าวช่วยประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้อย่างไร

เหมาะสำหรับ

       -    ผู้สนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม และข่าวทุกประเภททุกแขนง

       -    ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ต้องการเข้าสู่วงการข่าว/สื่อสารมวลชน ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อความก้าวหน้า ผู้ต้องการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะ

       -    เจ้าหน้าที่ บริษัทธุรกิจ หน่วยงาน ที่ต้องการทำข่าวทำประชาสัมพันธ์ หรือเรียนรู้ หรือหาช่องทางใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางการทำข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

       -    ผู้ต้องการมีเพื่อนข่าว หรือมีพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือกัน การเริ่มต้นหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ดีที่ถูกต้องรวดเร็วทันที หรือคำแนะนำปรึกษาแลกเปลี่ยนในวงการข่าว

       -    และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากรบรรยาย

-          นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย

-          วิทยากรจากวงการสื่อสารมวลชน ผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญจากประสบการณ์จริงที่มีชื่อเสียง

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

       -    การเรียนรู้/พัฒนาประสบการณ์จริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง โดยวิทยากร

       -    ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมฯ

       -    เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชน เริ่มทำข่าวได้ด้วยตัวเองได้ทันที ทำได้ง่ายๆ ทำได้ทันที ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก โดยเปิดเพจข่าว เว็บไซด์ข่าว หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรข่าวในสื่อออนไลน์ หรือสื่อทีวีดาวเทียมในเครือข่าย

       -    เป็นผู้สื่อข่าวจิตอาสา ผู้สื่อข่าวพิเศษ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรข่าวได้ทันที

      -    สร้างพันธมิตรข่าวได้ด้วยตัวเอง มีเพื่อนข่าว

       -    เริ่มทำธุรกิจข่าวได้ทันที ทำข่าว ส่ง-ฝากข่าว-ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ทันที

       -    ให้คำแนะนำปรึกษาหลังผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา

       -    สามารถแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้ได้รับความเป็นธรรม

            -           สามารถเป็นพันธมิตรเปิดเครือข่ายศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทันที ทุกชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ได้ทั่วประเทศ และแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่มีความคิดเห็น