Header Ads

Breaking News

สมุนไพรไทย ยับยั้งโควิด-19 ได้ผลเกิน 99% เร่งวิจัย 60 วัน รักษาได้ด้วยยาแผนไทย ส่งขายตลาดโลก

สมุนไพรไทย ยับยั้งโควิด-19 ได้ผลเกิน 99% เร่งวิจัย 60 วัน รักษาได้ด้วยยาแผนไทย ส่งขายตลาดโลก

 

โครงการวิจัยสมุนไพรไทย แก้ไขปัญหาโควิด-19 แถลงข่าวดี สมุนไพรไทย ยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ผลเกิน 99% ในห้องปฏิบัติการ เร่งวิจัยให้แล้วเสร็จใน 60 วัน

 

พลเอกเทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ประธานการแถลงข่าว ที่ปรึกษาของโครงการวิจัยสมุนไพรไทย เพื่อช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 โดยได้กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ฯ และพ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ค้นคว้าสมุนไพรที่เป็นสมบัติอันล้ำค่า ที่เคยใช้รักษาโรคไข้กาฬไข้พิษมานับร้อยปีอย่างได้ผล และร่วมมือกันทำวิจัยสมุนไพรไทย โดยพยายามหาวิธีการที่จะช่วยกันแก้ปัญหา COVID-19 ให้กับประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตคนไทยและคนทั่วโลกอย่างมาก

 

ได้ศึกษาการทบทวนวรรณกรรมอย่างรวดเร็วของหน่วยงาน HITAP ซึ่งสนับสนุนโดยกระทรวงสาธารณสุข และ WHO พบว่ามีข้อเสนอเชิงนโยบายให้หายาที่มีประสิทธิผลที่ดีมาใช้

 

และจากการที่มูลนิธิฯ ได้แจกจ่ายยาตำรับสมุนไพรไทย อันประกอบไปด้วย ยาห้าราก, ยาจันทน์ลีลา, ยาประสะฟ้าทะลายโจร ให้ประชาชนในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้ผลดีมากต่อผู้ป่วย

 

มูลนิธิฯ ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและช่วยทำโครงการวิจัยสมุนไพรเพื่อแก้ไขโควิด-19 ได้รับความกรุณาจาก รศ.ดร.พญ.ศรัณยภิญ โพธิกานนท์ ได้เขียนโครงการวิจัยและได้รวบรวมนักวิจัยจากโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยต่างๆ รพ.หริภุญชัย จ.ลำพูน, รพ.บึงสามพัน, รพ.หล่มศักดิ์ จ.เพชรบูรณ์, รพ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี, รพ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา, รพ.จุฬารัตน์ 11, รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี, รพ.หลังสวน จ.ชุมพร, คณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร, รพ.พุทธชินราช, รพ.ในสังกัด สสจ.พิษณุโลก เพื่อมาร่วมทำวิจัยในครั้งนี้

 

จากนั้นคณะผู้ร่วมโครงการวิจัย จึงได้ส่งตำรับยาสมุนไพรดังกล่าวหลายชนิดไปตรวจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อที่เราจะสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปทำวิจัยต่อยอดในมนุษย์ เพื่อยืนยันผล ซึ่งจะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ของ Covid-19 ต่อไป

 

รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แถลงถึงการทดสอบประสิทธิภาพของสมุนไพรไทย ในการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ SARS-CoV-2 Main Protease หรือ covid-19 Main Protease และเอนไซม์ SARS-CoV-2 RNA-dependent RNA Polymerase (RdRp) ที่ได้ผลดีคือ จันทน์ลีลาได้ผล 66.83% ส่วนฟ้าทะลายโจร 48.99% และ Godtella 96.36%

 

ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ covid-19 Main Protease SARS-CoV-2 RNAdependent RNA Polymerase (RdRp) ในหลอดทดลองพบว่า สมุนไพรไทยทุกตัวมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ RdRp ได้ดีทุกตัว ฟ้าทะลายโจร (สูตรประสะ) 73%, ยาห้าราก 99.89%, จันทน์ลีลา 30.7%, Godtella 99.84% ในขณะที่ Favipiravir ยับตั้งได้ 18.21%

 

รศ.ดร.พรสวรรค์ เหลืองวุฒิวงษ์ ได้แถลงว่า ได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการร่วมกับ ผศ.อกนิษฐ์ จิตต์ มิตรภาพ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตำรับสมุนไพรไทย ใช้เวลาตรวจสอบ 6 ชั่วโมง ในห้องทดลองที่มีความปลอดภัยสูงสุด (ระดับ 3) พบว่าสมุนไพรไทย จันทน์ลีลา, ห้าราก, ฟ้าทะลายโจรสูตรวัดคีรีวงก์ ได้ผลสามารถฆ่าไวรัสได้กว่า 99%

 

** พ.อ.นพ พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เราพร้อมที่จะทำวิจัยให้เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งใช้เวลาอีกไม่เกิน 60 วัน โดยประสานกับ รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล จ.ลำพูน, รพ.บางคล้า, รพ.จุฬารัตน์ 11 จ.ฉะเชิงเทรา, รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งทั้ง 4 แห่ง ให้ผ่านอนุมัติจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย์แล้ว และคณะผู้วิจัยได้ ลงทะเบียนการวิจัยไว้กับ Thai clinical Trail ซึ่งอยู่ภายใต้ Umbrella ของ WHO. และได้รับการลงทะเบียนไว้ แล้ว ส่วน รพ.อื่นๆ เช่น รพ.หลังสวน จ.ชุมพร, คณะแพทย์ศาสตร์ ม.นเรศวร, รพ.พุทธชินราช, สสจ.พิษณุโลก กำลังรออนุมัติการวิจัยในมนุษย์ ถ้าได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการทำวิจัยต่อยอดในเฟส 2 และเฟส 3 ก็คง เสร็จได้ภายใน 60 วัน

 

ทางด้าน พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน กล่าวว่า เนื่องจากสมุนไพร เครื่องดื่ม Godtella ได้ผลดี จึงได้นำสมุนไพรอันประกอบด้วยสมุนไพรกว่า 10 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อ ไวรัส แบคทีเรีย และเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย ผลในการวิจัยพบว่า ผลการทดสอบเครื่องดื่ม Godtella ที่ ความเข้มข้น 0.00046 mg/cc มีผลการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ Covid-19 Main Protease เท่ากับ 96.36% และสมุนไพรตัวอื่นๆ ได้ผลดี และเครื่องดื่ม Godtella ที่ความเข้มข้น 0.000184 Mg/cc มีผลต่อการยับยั้งเชื้อ ไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) ได้ผลกว่า 99% นอกจากนี้ จากการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย พบว่าเครื่องดื่ม Godtella ยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ATCC 6538 และ Bacillus cereus ATCC 6228 ได้ผลถึง 99.99% และน้ำสมุนไพร Godtella ในอาสาสมัครสุขภาพดี ซึ่งพบว่าตำรับยาไทย และน้ำสมุนไพรมีความปลอดภัยในอาสาสมัครสุขภาพดี

 

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ได้ผลิตออกมาเพื่อทำวิจัยยังไม่ได้ทำเชิงพาณิชย์ และมอบสิทธิ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่วิจัย 5 ราก, จันทน์ลีลา, ฟ้าทะลายโจร และ Godtella ที่นำมาทำวิจัยนี้ให้บริษัท เวิร์ล แฮปปี้ จำกัด และประกาศเชิญผู้ที่ประสงค์จะร่วมทุน และเชิญชวนให้บริษัทที่ผลิตเครื่องดื่มมาร่วมกันช่วยผลิตเครื่องดื่ม Godtella เพื่อแก้ไขวิกฤตโควิด-19 ให้กับประเทศไทยต่อไป

 

ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม มกุฎราชกุมารฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการวิจัย กล่าวขอบคุณคณะผู้วิจัย, ผู้ร่วมวิจัย, คณะที่ปรึกษาวิจัย, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน และผู้จัดงานได้มอบสมุนไพรที่ใช้ป้องกันและรักษา รวมทั้งเครื่องดื่ม Gogtella ให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

 

สมชาย/ชัยรัตน์...รายงาน 


 

ไม่มีความคิดเห็น