Header Ads

Breaking News

“มาดามรถถัง” สหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กฯ ลุยพบ "โภคิน" ไทยสร้างไทย เร่งแก้ปัญหา ช่วยผู้ค้าเหล็ก ระบบราชการ คอรัปชั่นคือปัญหาใหญ่


“มาดามรถถัง” สหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กฯ ลุยพบ "โภคิน" ไทยสร้างไทย เร่งแก้ปัญหา ช่วยผู้ค้าเหล็ก ระบบราชการ คอรัปชั่นคือปัญหาใหญ่

 

สหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำทีมเข้าพบ "โภคิน" แกนนำพรรคไทยสร้างไทย วอนประสานภาครัฐช่วยเหลือ หลังกฎเหล็ก กีดกันการนำเข้า และปัญหาสู้รบรัฐเซียส่งผลนำเข้าเหล็ก วัตถุดิบอุตสาหกรรม มีปัญหา หวั่นกระทบผู้บริโภคโดยรวม


วันที่ 15 มีนาคม 65 ที่ พรรคไทยสร้างไทย โดยกลุ่มสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง นำทีมโดยนายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง ประธานสหพันธ์ฯ และนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย พร้อมด้วยสมาคมเครือข่าย ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง (ผู้ใช้เหล็ก) โดยมี ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง) บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด เดินทางเข้าพบผู้บริหารพรรคไทยสร้างไทย ที่มี ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย และ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เพื่อสรุปปัญหา เพื่อเป็นตัวแทนในการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ทั้งนี้นายโภคิน กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นคนดูแลเรื่องกฎหมายมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการร้องเรียนจากภาคเอกชน ทุกภาคส่วน พบว่า ส่วนใหญ่ระเบียบกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเหล็ก ค่อนข้างมีปัญหา ทำให้การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องสะดุดไปด้วย  ซึ่งกฎหมายข้อระเบียบต่างๆ ของภาคราชการ ในการนำเข้าวัตถุดิบ แทนที่จะส่งเสริม กลับเป็นระเบียบที่สร้างปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ ที่ผ่านมาเคยมีการนำเสนอกับทางภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ถูกแก้ปัญหาที่ตรงจุด  ทางพรรคจึงเปิดรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอต่อทางรัฐบาลต่อไป

 

โดยหากต้องการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง รัฐควรเร่งแก้ไขระเบียบข้อบังคับ หรือแขวนกฎหมายที่เป็นปัญหา อุปสรรค หรือหารือร่วมกันในการทำกฎระเบียบขึ้นมาใหม่ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย ต้องมีส่วนรับรู้ในการร่างกฎหมาย หรือระเบียบที่ทำขึ้นทั้งหมด ต้องมีข้อมูลรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จนไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องได้ และเชื่อว่าประชาชนทุกคนอยากทำมาหากินอย่างสุจริต ไม่ใช่ถูกตั้งคำถาม ว่ามีปัญหา  ซึ่งปัจจุบันด้วยระเบียบที่ไม่รอบครอบ ส่งผลให้เป็นบ่อเกิดแห่งการคอรัปชั่น และหากมีการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย ปัญหาการคอรัปชั่นจะน้อยลง ซึ่งน่าจะถึงเวลาปลดปล่อยประชาชนจากความไม่เอาไหนของระเบียบราชการเสียที และน่าจะหมดเวลาที่เอาอำนาจนิยมมาเป็นศูนย์กลาง โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน  ทางพรรคจึงเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน เพื่อสรุปปัญหา และเตรียมเสนอภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาต่อไป

 

ด้านนายพันธนวุฒิ  กล่าวว่ากลุ่มสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประกอบไปด้วยหลายสมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย สมาคมเหล็กลวด สมาคมต่อเรือและซ่อมเรือไทย สมาคมคอนกรีต สมาคมลวดเหล็กแรงดึงสูง กลุ่มผู้นำเข้าเหล็ก และกลุ่มผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ประสบปัญหาเรื่องมาตรการกีดกันทางการค้าของไทย ราคาเหล็กที่มีราคาสูง และไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในอุตสาหกรรมภายในได้ ในปริมาณที่ต้องการใช้ในประเทศ และสินค้าบางรายการอุตสาหกรรมภายในผลิตไม่ได้มาตรฐาน แต่ด้วยกฎระเบียบที่เป็นปัญหาในการนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นทั้งระบบ

 

อย่างไรก็ตาม ตนในฐานะตัวแทนผู้ประกอบการฯ จึงอยากฝากไปถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้เห็นความสำคัญของความเดือดร้อนของประชาชนโดยรวม จากการออกกฎระเบียบที่เป็นปัญหา ขอวิงวอนให้ภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องกฎระเบียบอย่างเดียว เรื่องสงครามยูเคนกับรัฐเซีย ก็ถือว่ากระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเหล็ก จึงอยากวิงวอนให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อไป

 

ดร.นพรัตน์ กุลหิรัญ (มาดามรถถัง) บริษัท ชัยเสรีเม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกัด  กล่าวว่า ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทตนเป็นผู้ผลิตรถเกาะล้อยาง ส่งออกต่างประเทศให้กับกองทัพประเทศต่างๆ รวมทั้งสหประชาชาติ (UN) และมีความจำเป็นต้องนำเข้าเหล็กพิเศษจากต่างประเทศ ที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตรถยนต์หุ้มเกาะ ซึ่งขณะนี้ค่อนข้างมีปัญหาอย่างมากในการนำเข้าวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตรถถัง เนื่องจากกฎระเบียบที่ไม่เป็นธรรม ส่งผลให้ผู้ประกอบการโดยรวมเสียโอกาสในการพัฒนาสินค้าไทยในการแข่งขันกับต่างประเทศ

 

"ตอนนี้เราเจอปัญหาอุปสรรคการนำเข้าจากกฎระเบียบที่ครอบจักรวาล จนนำเข้าวัตถุดิบไม่ได้เลย มันจึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการในประเทศอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นพิกัดอัตราปกป้อง กฎหมายการทุ่มตลาด ต้องเสียเงินเยอะแยะ ทำให้ทำมาหากินลำบากมาก จึงมาสะท้อนปัญหา เพื่อให้ทางพรรคนำสู่การเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป "มาดามรถถัง กล่าวไม่มีความคิดเห็น