Header Ads

Breaking News

”กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ” เขตบางเขน แจกข้าวกล่อง ถุงยังชีพ ช่วยประชาชน สู้ภัยโควิด


”กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ” เขตบางเขน แจกข้าวกล่อง ถุงยังชีพ ช่วยประชาชน สู้ภัยโควิด

 

วันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 16.00 น.ที่วัดไตรรัตนาราม ซอยรามอินทรา 8 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.  โดย ”กลุ่มจิตอาสารักษ์กรุงเทพ” นำโดย นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ (พญาต่อ) นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล -ประธานองค์การประชาชนเพื่อประชาชน พร้อมด้วยนายนริสสร แสงแก้ว(เช็ค) อดีตเลขาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายจิรวัฒน์ รุ่งอัครเศรษฐี (เชฟคำมูล), นายจาณุสิทธิ์ กีรติยานันทน์ (แก๊ป) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค, นายเกียรติคุณ โปณสุวรรณ (กบชุดขาว) ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศึกษา, นายรัฐณกรณ์ อมรวีระวัฒน์ (ชาติพยัคฆ์), นายศุภกร รุ่งสุรภาภรณ์ (ยุทธ) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค, นายวงศ์วริศ ศิลป์ประสิทธิ์ (โฮม) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค, นายวริศทนนธ์ สุปริยหรรษา (ชัยเล็ก) ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค, นายอภิชา หิรัญอร (หยัด), ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

 

ได้ร่วมกันแจกข้าวกล่องจำนวน 800 กล่อง และถุงยังชีพ 500 ถุง มอบให้กับประชาชนในเขตบางเขน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ยังระบาดในช่วงนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนายโชคภิวัสร์ (พญาต่อ) และนายนริสสร (เช็ค), นายจิรวัฒน์(เชฟคำมูล), ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ, นายจาณุสิทธิ์ (แก๊ป), นายศุภกร (ยุทธ), นายวงศ์วริศ (โฮม), นายรัฐณกรณ์(ชาติพยัคฆ์), นายวริศทนนธ์ (ชัยเล็ก), นายอภิชา (หยัด) กลุ่มจิตอาสา "รักษ์กรุงเทพ" เขตบางเขน ได้กล่าวว่า โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในทุกด้านอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ”กลุ่มพญาต่อ” ซึ่งเป็นคนในพื้นที่เขตบางเขน มีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่เขตบางเขนเป็นอย่างมาก ตนเองและทีมงาน จึงได้ตระเวนไปตามชุมชนต่างๆ ในเขตบางเขน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตั้งแต่โควิดรอบแรก และรับฟังปัญหาต่างๆ เพื่อประสานไปให้ กทม.เร่งเเก้ไขให้กับพี่น้องประชาชน

 

นายโชคภิวัสร์ (พญาต่อ) กล่าวต่ออีกว่า ในวันนี้ ก็ได้นำข้าวกล่อง จำนวน 800 กล่อง และถุงยังชีพ มอบให้กับประชาชนในเขตบางเขน โดยใช้งบประมาณส่วนตัว เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในยามที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งบางคนตกงาน ไม่มีรายได้ กลุ่มเราจะเป็นผู้คอยให้กำลังใจ และคำปรึกษาช่วยเหลือตลอดไป รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันและดูแลตนเองของทุกคนอย่างแข็งขัน จะช่วยให้เราผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน.

 

#พญาต่อ #กลุ่มรักษ์กรุงเทพบางเขน

สมชาย...รายงาน
ไม่มีความคิดเห็น