Header Ads

Breaking News

สวัสดีปีใหม่ แจ้งความออนไลน์ ต้องเว็บนี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th


ปีใหม่แล้ว ตำรวจไซเบอร์ขอมาย้ำกันชัดๆ อีกครั้ง หน่วยงานราชการไม่มีการให้ประชาชนแจ้งความผ่านเฟซบุ๊ก ไม่มีการรับแจ้งความผ่านแชทไลน์ ไม่มีการรับแจ้งความผ่าน direct message (DM) ของแอปใดใดทั้งสิ้น ถ้าเจอลักษณะนี้เมื่อไหร่ให้ท่องไว้ ว่ามันคือ "มิจฉาชีพ"

หากประชาชนตกเป็นเหยื่อโจรออนไลน์ สามารถแจ้งความผ่านระบบออนไลน์ (เฉพาะคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี) ที่เว็บไซต์นี้เท่านั้น www.thaipoliceonline.go.th

หากมีข้อสงสัย สามารถโทรปรึกษาสายด่วน 1441 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น