Header Ads

Breaking News

สภาเกษตรกรแห่งชาติ สภาเกษตรกร จว.มุกดาหาร ช่วยเกษตรกร โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”


เมืองมุกดาหาร สภาเกษตรกรแห่งชาติ สำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชลงพื้นที่ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มอบเมล็ดพันธุ์ผัก เป็ดเทศให้กับเกษตรกรในพื้นที่

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2567 นายสุรพร  ผิวงาม ประธานสภาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร นายสมพร  เจริญเขต รองประธานสภาเกษตรกร จังหวัดมุกดาหาร คนที่ 2 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  เผ่าภูไทย หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร และ นายสุรพิชญ์  โพธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมรับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์เป็ดเทศและเป็ดไข่ จากโครงการ บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง และ โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน โดยมี

พันตำรวจโท ดร.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนะพงศ์ เป็นประธาน นายอำนวย เดชทองคำ ประธานโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

เนื่องจากสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ เพื่อขอเมล็ดพันธุ์ผัก พันธุ์เป็ดเทศ และเป็ดไข่ ให้กลุ่มเกษตรกร จำนวน 172 ครัวเรือน เพื่อนำไปปลูกและเลี้ยงสัตว์ และสามารถเก็บพันธุ์ไว้ใช้ในรุ่นต่อไปได้ ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน

พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อให้ได้ตัวแทนเกษตรกรในการเป็นกลไกการรับฟังความคิดเห็น สะท้อนปัญหา เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตร โดยเชื่อมโยงกับสภาเกษตรกรจังหวัด และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้มีความผิดสอดคล้องกับการเชื่อมโยงประสานงาน เพื่อขับเคลื่อนให้พี่น้องเกษตรกรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ต่อไป
ภาพ ข่าวโดย

อำนวย เดชทองคำ, สุดารัตน์ คนไว

ยอดขุนศึกพญายม 915 รายงาน ติดต่อโฆษณา

รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านสื่อ 082-152-3279

น.ส.พ.สมาพันธ์ข่าว

เหยี่ยวข่าวพญายม ศูนย์ข่าวมุกดาหาร ออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น