Header Ads

Breaking News

“ครอบครัวนักข่าว เพื่อสังคม” สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย-สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา โดยสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ นำทีมฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ให้ฟรี-ดร.พีรวัฒน์ สนับสนุน


“ครอบครัวนักข่าว เพื่อสังคม” สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย-สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา โดยสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ นำทีมฝึกอบรม/สัมมนา กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ให้ฟรี

ดร.พีรวัฒน์ ให้การสนับสนุนโครงการในครั้งนี้

วันที่ 18 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น. นายศิโรจน์ มิ่งขวัญ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย, ประธานมูลนิธิคนดี(ประเทศไทย), อดีตผู้สื่อข่าวอาชญากรรม น.ส.พ.ไทยรัฐ, เจ้าของเว็บไซด์สื่อออนไลน์ “มหานครข่าว news-town.com” และผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม WORKWIZE ชั้น3 ศูนย์การค้า THE STREET ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 

โดย ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธาน กต.ตร.บก.น.1, ประธาน กต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษา กต.ตร.จว.นนทบุรี และกรรมการผู้จัดการ ห้างเพชรหลีเสง, L.S. Jewelry Group ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอบรม/สัมมนา กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นวิทยาทานนายศิโรจน์ นายกสมาคมนักข่าวอาชญากรรมฯ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดให้ความรู้จากประสบการณ์จริงในการทำข่าวในสนามข่าวจากเหตุการณ์จริง ให้แก่ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว ผู้สนใจในอาชีพสื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เพื่อเรียนรู้ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ อุดมการณ์ เพิ่มทักษะ หาประสบการณ์เพิ่มเติม สูตรสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด วิธีแก้ไข การระวังป้องกัน กรณีศึกษา ในการพัฒนาความรู้ความสามารถ  โดยมี นางสาวณัชชา สมประสิทธิ์ นายกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมบรรยายโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 จัดฝึกอบรม/สัมมนาให้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นวิทยาทาน ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง นายสมชาย สวยวิชา ประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ซึ่งเป็นประธานโครงการฯ และนางสาวนิภาวรรณ บุตรเขียว รองประธานสมาพันธ์ฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างนักข่าวสู่มืออาชีพ และสร้างนักข่าวมือใหม่ โดยจะเชิญวิทยากรผู้ที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียงด้านสื่อสารมวลชนมืออาชีพ มาถ่ายทอดให้ความรู้จากประสบการณ์จริง


 

ผู้เข้าฝึกอบรม/สัมมนา ประกอบด้วย ในรอบเช้า รุ่นนักข่าวรุ่นเด็กเยาวชน จำนวน 30 คน และในช่วงบ่าย รุ่นนักข่าวผู้ใหญ่ จำนวน 50 คน

 

ในครั้งนี้ได้เปิดตัวโครงการ “ครอบครัวนักข่าว เพื่อสังคม” ในการปกป้องสิทธิ์ ช่วยตนเอง ครอบครัวและสังคม ให้เกิดควายุติธรรม สร้างพันธมิตรเครือข่ายข่าว เพื่อช่วยให้คำปรึกษาแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเรื่องการทำข่าว ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

 

ในปี 2564-2565 ทางสมาพันธ์ฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการการฝึกอบรม/สัมมนา กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสื่อสารมวลชน เพื่อเสริมสร้างผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้สื่อข่าวป้ายแดง ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว บางคนไม่รู้จะเริ่มต้นงานข่าวอย่างไร ไม่มีความรู้ ขาดประสบการณ์ ไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ไม่มีพรรคพวก ซึ่งปัญหาอุปสรรคเหล่านี้จะหมดไป โดยจะแนะนำฝึกอบรมให้ปฏิบัติงานข่าวได้จริงอย่างง่ายๆ รวดเร็ว สามารถเริ่มงานข่าวได้ทันที สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาส และแหล่งข่าวช่องทางข่าวใหม่ๆ หรืออยากจะทำธุรกิจข่าวก็ได้ โดยเน้นปฏิบัติงานจริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง และสูตรสำเร็จ จัดแบบเร่งรัดให้แก่ผู้สนใจทั่วไป หรือผู้ที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่แล้ว แสวงหา/เพิ่มทักษะการเรียนรู้ ประสบการณ์ความสามารถ สร้าง/เพิ่มเพื่อนข่าว พันธมิตรข่าว สร้างโอกาสและช่องทางข่าวใหม่ๆ ซึ่งต่อไปคาดว่าน่าจะเกิดศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนในวงการสื่อสารมวลชนได้ในระดับหนึ่ง และทำให้เกิดผู้สื่อข่าวมือใหม่ที่มีคุณภาพอีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งต่อไปจะจัดฝึกอบรม/สัมมนาในหัวข้อหรือประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยจะเชิญผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีความชำชาญเชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาร่วมสัมมนา เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

 

สมาพันธ์สื่อมวลชนและช่างภาพเพื่อประเทศชาติ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการจัดมอบโล่รางวัลให้แก่บุคคล องค์กร ธุรกิจตัวอย่างดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาของผู้สื่อข่าวชั้นนำ ทุนละ 3,500-5,000 บาท มากว่า 5 ปี อย่างต่อเนื่อง

 

ส่วนทางสมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมาโดยตลอด ได้แก่ งานมอบรางวัล เกียรติยศตำรวจไทย”, รางวัล “ปิดทองหลังพระ”, “นักข่าวป้ายแดง” และอื่นๆ ปัจจุบันได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักข่าว วิจัยและพัฒนา

 

ส่วนสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนเด็กเยาวชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคม มาหลายปีอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์ของโครงการการฝึกอบรม/สัมมนา “กลยุทธ์สู่นักข่าวมืออาชีพ” รุ่น 2

-ส่งเสริมผู้ต้องการทำงานด้านสื่อสารมวลชน ผู้ต้องการเริ่มต้นเข้าสู่วงการข่าว ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุกแขนงทุกประเภท เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในอาชีพสื่อสารมวลชน และเพิ่มประสบการณ์สู่ความก้าวหน้า

-ส่งเสริมให้เกิดผู้สื่อข่าว ทำข่าวประชาสัมพันธ์พัฒนาชุมชน-ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน SME ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

-ทุกคนก็สามารถเป็นผู้สื่อข่าวได้ มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ เพื่อช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ

-เน้นการฝึกอบรม/สัมมนาการปฏิบัติงานจริงในการทำข่าวอย่างง่ายๆ ทำได้จริง ทำได้รวดเร็ว ทำได้ทันที ทำได้เดี๋ยวนี้ ไม่มีเดี๋ยวก่อนค่อยทำ

-เพิ่มการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะ ประสบการณ์จริงจากวิทยากรผู้มีความชำนาญเชี่ยวชาญในวงการสื่อสารมวลชน

-เรียนรู้หลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่ควรรู้ กรณีศึกษา การเรียนรู้ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ปัญหา การแก้ไขปัญหา การวางแผน ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

-ส่งเสริมหน่วยงาน บริษัท/ธุรกิจที่ต้องการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

-เพื่อช่วยเหลือประชาชนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม ให้ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขจากหน่วยงานต่างๆ อย่างรวดเร็วและทันที เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นของสังคม

-สร้างโอกาสสร้างช่องทางใหม่ๆ ให้แก่ผู้ที่สนใจ

 

เหมาะสำหรับ

-ผู้สนใจทั่วไป นิสิตนักศึกษา ผู้ที่สนใจเป็นผู้สื่อข่าวอาชญากรรม ข่าวสังคม และข่าวทุกประเภททุกแขนง

-ผู้สื่อข่าวมือใหม่ ผู้ต้องการเริ่มต้นเป็นผู้สื่อข่าว ผู้ต้องการเข้าสู่วงการข่าว/สื่อสารมวลชน ทำประชาสัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ หาประสบการณ์เพิ่มเพื่อความก้าวหน้า ผู้ต้องการทำหน้าที่สื่อสารมวลชน และผู้ต้องการพัฒนาทักษะ

-เจ้าหน้าที่ บริษัทธุรกิจ หน่วยงาน ที่ต้องการทำข่าวทำประชาสัมพันธ์ หรือเรียนรู้ หรือหาช่องทางใหม่ๆ โดยผ่านช่องทางการทำข่าวในสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์

-ผู้ต้องการมีเพื่อนข่าว หรือมีพันธมิตรในวงการสื่อมวลชน เพื่อช่วยเหลือกัน การเริ่มต้นหรือการแก้ปัญหาอุปสรรคที่ดีที่ถูกต้องรวดเร็วทันที หรือคำแนะนำปรึกษาแลกเปลี่ยนในวงการข่าว

-และผู้สนใจทั่วไป

 

ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับ

-การเรียนรู้/พัฒนาประสบการณ์จริงจากสนามข่าวในเหตุการณ์จริง โดยวิทยากร

-ได้รับใบเกียรติบัตรจากสมาคมฯ

-เริ่มต้นทำงานสื่อสารมวลชน เริ่มทำข่าวได้ด้วยตัวเองได้ทันที ทำได้ง่ายๆ ทำได้ทันที ไม่ต้องรอ ไม่ยุ่งยาก โดยเปิดเพจข่าว เว็บไซด์ข่าว หรือส่งผ่านเครือข่ายพันธมิตรข่าวในสื่อออนไลน์ หรือสื่อทีวีดาวเทียมในเครือข่าย

-เป็นผู้สื่อข่าวจิตอาสา ผู้สื่อข่าวพิเศษ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรข่าวได้ทันที

-สร้างพันธมิตรข่าวได้ด้วยตัวเอง มีเพื่อนข่าว

-เริ่มทำธุรกิจข่าวได้ทันที ทำข่าว ส่ง-ฝากข่าว-ประชาสัมพันธ์ข่าวได้ทันที

-ให้คำแนะนำปรึกษาหลังผ่านการฝึกอบรม/สัมมนา

-สามารถแนะนำเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ทันที เพื่อช่วยเหลือประชาชน และให้ได้รับความเป็นธรรม

-สามารถเป็นพันธมิตรเปิดเครือข่ายศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ได้ทันที ทุกชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ภาค ได้ทั่วประเทศ และแบบเคลื่อนที่เร็ว เพื่อช่วยเหลือประชาชนไม่มีความคิดเห็น