Header Ads

Breaking News

เกษตรฯ เร่งแก้ปุ๋ยแพง "อลงกรณ์” เจรจารัสเซีย ซื้อปุ๋ยมิตรภาพ จับมือ ธกส.-อตก.” ร่วมโครงการ


เกษตรฯ
เร่งแก้ปุ๋ยแพง "อลงกรณ์” เจรจารัสเซีย ซื้อปุ๋ยมิตรภาพ จับมือ ธกส.-อตก.” ร่วมโครงการ

 

กระทรวงเกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนปุ๋ยแพง "อลงกรณ์” นำเจรจารัสเซีย ซื้อปุ๋ยราคามิตรภาพกระจายช่วยเหลือเกษตรกร จับมือ ธกส.-อตก.” ร่วมโครงการ

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่าจากปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย และส่งผลให้ปุ๋ยราคาแพงต่อเนื่อง โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้เร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน

 

โดยล่าสุด ตนได้หารือกับ นิโคไล เชอร์เยฟ ที่ปรึกษาสำนักงานผู้แทนการค้ารัสเซียประจำประเทศไทย วิตาลี คิสเซเรฟ ประธานหอการค้าไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนายยงยุทธ สาระสมบัติ นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-รัสเซีย นายอาณัติชัย รัตตกุล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯและคณะ  เกี่ยวกับการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากรัสเซียในราคามิตรภาพ ซึ่งจากการหารือรอบแรกผู้แทนการค้า โดยจากการหารือ รัสเซียยืนยันว่ารัสเซียกับไทยมีความสัมพันธ์กันมากว่าร้อยปี จึงเห็นด้วยในหลักการที่จะขายปุ๋ยให้ไทยในราคาพิเศษ โดยสถาบันเกษตรกรหรือ อตก.และจำหน่ายสู่เกษตรกรโดยตรง ซึ่งภาครัฐตกลงกันเรื่องราคามิตรภาพและมอบหมายเอกชนผู้ส่งออกนำเข้าของ2ประเทศไปเจรจากัน และจะเชิญผู้แทนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ตัวแทนสถาบันเกษตรกร สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และสมาคมผู้ค้าปุ๋ย ร่วมหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนปุ๋ยต่อไป

 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำเข้าประเทศไทยนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศเกือบ100%  กว่า 5 ล้านตัน เป็นมูลค่ากว่า 73,430 ล้านบาท ในปี2564 มากกว่าปี 2563 ถึง 54.1% โดยรัสเซีย เป็นประเทศที่ส่งออกปุ๋ยเคมี คิดเป็นมูลค่ามากที่สุดในโลก ปีละกว่า 2 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12.7% ของมูลค่าการส่งออกทั้งโลก โดยไทยนำเข้าจากรัสเซีย เป็นมูลค่า 5,670 ล้านบาท ในปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนราว 7.7% ของการนำเข้าปุ๋ยเคมีทั้งหมด

 

อย่างไรก็ตาม จากการแพร่ระบาดของโควิด19 ราคาปุ๋ยเคมีทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนยิ่งทำให้ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงยิ่งขึ้นไปอีก กระทบต่อต้นทุนของเกษตรโดยตรง

 

ก่อนหน้านี้ กระทรวงเกษตรฯ. กระทรวงการต่างประเทศและหอการค้าไทย ได้เจรจาขอซื้อปุ๋ยเคมีราคามิตรภาพจากซาอุดีอาระเบีย จนสามารถตกลงในหลักการ และขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจานำเข้าส่งออกของภาคเอกชนของ 2 ประเทศ. 
 

ไม่มีความคิดเห็น