Header Ads

Breaking News

อสส. เปิดพื้นที่ให้โชว์ฝีมือ "วาดหินสวยให้มีชีวิต" นำร่อง 2 สวนสัตว์


อสส. เปิดพื้นที่ให้โชว์ฝีมือ "วาดหินสวยให้มีชีวิต" นำร่อง 2 สวนสัตว์

 

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) นำร่องเปิดพื้นที่สวนสัตว์จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ดึงเยาวชนวาดภาพหิน 3 มิติ ในสวนสัตว์  

 

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ประกวดภาพวาด 3 มิติ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และ สวนสัตว์ขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษา ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ วาดภาพเพนท์สีลงบนก้อนหิน เพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสัตว์ให้มีความสวยงาม โดยเป็นการสร้างจุดสนใจให้เกิดขึ้นภายในสวนสัตว์ และเกิดการมีส่วนร่วมที่สามารถเสริมสร้างรอยยิ้ม สนุกสนาน รวมถึงกระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม 

 

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว องค์การสวนสัตว์ฯ ได้จัดกิจกรรมเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการนำร่องในการเสริมสร้าง และพัฒนาด้านกายภาพพื้นที่ภายในสวนสัตว์ด้วยผลงานภาพวาดรูปสัตว์ 3 มิติ บนก้อนหินตามธรรมชาติ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ ซึ่งองค์การสวนสัตว์ฯ ได้เริ่มจัดกิจกรรมที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี และ สวนสัตว์ขอนแก่น เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้มีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อหวังกระตุ้นการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสวนสัตว์ และในอนาคตองค์การสวนสัตว์ฯ จะจัดกิจกรรมนี้ภายในสวนสัตว์ให้ครบทุกแห่ง

 

“องค์การสวนสัตว์ฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดคุณค่ากับทรัพยากรธรรมชาติ ที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเยาวชน เห็นถึงคุณค่าของการอนุรักษ์สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศ” นายอรรถพร กล่าว

 

องค์การสวนสัตว์ฯ จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว ชมผลงานภาพวาดหิน 3 มิติ ได้ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สวนสัตว์ขอนแก่น ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น.    

 

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา ด้วยการสนับสนุน บริจาคสบทบทุน กองทุนเพื่อการอุปถัมภ์สัตว์ป่า บริจาคได้ที่ บัญชี ธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 006-0-23655-8  ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อหมีแพนด้า ซึ่งเป็นกองทุนสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการดูแลเป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ต่างๆ ในการรักษาสัตว์ และอุปกรณ์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าในสวนสัตว์ ในคราวจำเป็นต่อไป
ไม่มีความคิดเห็น