Header Ads

Breaking News

กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จ.สมุทรสาคร


กระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ
จ.สมุทรสาคร

 

รมว.เฮ้ง ส่ง ‘ที่ปรึกษา’ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ตำบลคลองครุ จังหวัดสมุทรสาคร

 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตน ตามโครงการ “ประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ นายประศาสน์ ชาวบ้านไร่ อายุ 54 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ตำบลคลองครุ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ในการนี้นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางรัชนี ภู่พร้อมพันธ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

 

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมเข้าดูแลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้มีความอบอุ่น อีกทั้งรับทราบปัญหาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมาย ของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตาม อาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในวันนี้นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ดิฉันพร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ พร้อมมอบสิ่งของแก่ผู้ประกันตน ตามโครงการ “ประกันสังคมเยี่ยมผู้ทุพพลภาพ” ตามนโยบายกระทรวงแรงงานเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ทุพพลภาพ และครอบครัว ของนายประศาสน์ ชาวบ้านไร่ อายุ 54 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุพพลภาพเนื่องจาก ประสบอุบัติเหตุทำให้ได้รับบาดเจ็บกระดูกสันหลังหัก สูญเสียการเคลื่อนไหวตั้งแต่ระดับเอวลงไป ปัจจุบันมีแผลกดทับบริเวณก้นกบ สามารถเคลื่อนไหวได้โดยใช้แขนทั้ง 2 ข้างช่วยพยุงตัว เป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2540 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เดือนละ 2,805 บาท (ตลอดชีวิต) จนถึงปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้แล้วเป็นจำนวนเงิน 827,475 บาท

 

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน ทุพพลภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะผู้ประกันตนทุกคน คือครอบครัวประกันสังคม

--------------------------------------

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานไม่มีความคิดเห็น