Header Ads

Breaking News

ตำรวจภูธรภาค 1 จัดพิธี “วันตำรวจ ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ตำรวจภูธรภาค 1 จัดพิธี “วันตำรวจ ประจำปี
2565” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีสารเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 วันที่ 17 ตุลาคม  ระบุว่า

เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจ

วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย ควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ ขอให้ภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงาม ความดี ชื่อเสียง เกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ และเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ผมขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจ 9 ข้อ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 16 พระนิพนธ์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤติและเหตุอันน่าสลดใจอย่างยิ่ง ผมจึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อน เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตลอดจนปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์ และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์


และในโอกาสอันสำคัญนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดอภิบาลประทานพรให้เพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนาย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดภัย แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ พิทักษ์ ปกป้อง สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อความสงบสุขของประชาชนต่อไป

 

เมื่อวันที่ 17 ต.ค.65 เวลา 08.09 น. พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ประธานพิธีฯ และ คุณพึงพิศ ภูมิจิตร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมด้วย คณะ รอง ผบช.ภ.1, ผบก.อก.ภ.1, ผบก.สส.ภ.1, ผบก.กค.ภ.1, รอง ผบก.อก.ภ.1, รอง ผบก.สส.ภ.1, รอง ผบก.กค.ภ.1 และ คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 1 ร่วมพิธี “วันตำรวจ ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้

1.พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ ภ.1 ณ บริเวณวิหารพระพุทธโสธร พระภูมิเจ้าที่ และรูปหล่อ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์

2.พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน ณ ลานอนุสาวรีย์ผู้พิทักษ์รับใช้ประชาชน

3.พิธีสงฆ์บำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานและเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการตำรวจและพลเมืองดี ณ ห้องประชุมอมรวิวัฒน์ อาคารอเนกประสงค์ ภ.

โดยมี ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.1, บก.สส.ภ.1 และ บก.กค.ภ.1 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีฯ ณ ตำรวจภูธรภาค 1


ไม่มีความคิดเห็น