Header Ads

Breaking News

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.บก.น.1 บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง


ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกต.ตร.บก.น.
1 บริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อ่างทอง

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) และประธานกต.ตร.บก.น.1 มอบหมายให้อปพร.เขตพระนคร และอาสาที่อยู่ในสังกัด ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านและครอบครัว สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย อายุยืนยาว

ไม่มีความคิดเห็น