Header Ads

Breaking News

สภ.ปทุมราชวงศา รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วันสถาปนาตำรวจแห่งชาติ ปี 2565


สภ.ปทุมราชวงศา รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ วันสถาปนาตำรวจแห่งชาติ ปี 2565

 

สถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา รางวัลความภาคภูมิใจของ ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันสถาปนาตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 วันสถาปนาตำรวจแห่งชาติ โดยสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ในความภาคภูมิใจทุกๆ สายงาน และผู้มีคุณูปการในสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ได้รับรางวัล ในเชิดชูยกย่องจากตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยมี พ.ต.อ.นิติธร แสงย้อย ผกก.สภ.ปทุมราชวงศา, นายอารีย์ สว่างเนตร นายกเทศมนตรีตำบลหนองข่า, นางสาวสิริพรรณ อมรสิน ประธาน กต.ตร.สภ.ปทุมราชวงศา, นายศักดิ์ระพี  แสนโท ผู้ใหญ่บ้านหนองไฮน้อย, นางวราภรณ์ ใจเย็น  จนท.CBTx, นางนิตยา นพเกล้า จนท CBTx ร่วมรับรางวัลระดับดีมาก ตามโครงการชุมชนยังยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ งบประมาณปี 2565 ระดับ ตร.จาก พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์  ผบ.ตร.

ผู้สื่อข่าวได้สังเกตเห็นได้ว่า ความมุ่งมั่นของสถานีตำรวจภูธรปทุมราชวงศา ได้สร้างความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งเดียวกัน ตั้งใจทำให้สังคมมีความอบอุ่น และยังยืนในชุมชน


ภาพ /ข่าว..ประวัติ นิติเตชะชุตสกุล รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น