Header Ads

Breaking News

พรรคเพื่อชาติ ทำทันที “เพื่อชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า” 'ฮาย-ลูกสาวยงยุทธ' นั่งหัวหน้าพรรค เร่งเดินเครื่องพัฒนาประเทศพรรคเพื่อชาติ ทำทันที “เพื่อชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า” 'ฮาย-ลูกสาวยงยุทธ' นั่งหัวหน้าพรรค เร่งเดินเครื่องพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2565  พรรคเพื่อชาติ เปิดตัวพรรคเพื่อชาติ โฉมใหม่ “เพื่อชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า” เปิดตัว 'ฮาย' น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ คนใหม่ (ลูกสาวนายยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา และอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร) พร้อมคณะกรรมการบริหาร คณะทำงาน ทีมยุทธศาสตร์ และทีมนโยบายของพรรคชุดใหม่ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,000 คน จากหลายจังหวัด ณ หอประชุมธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  

น.ส.ปวิศรัฐฐ์ เป็นที่รู้จักในวงการกีฬาเป็นอย่างดีในฐานะ ‘ประธานฮาย’ นักบริหารทีมกีฬาชื่อดัง ก้าวสู่การเมืองเต็มตัว เปิดตัวพรรคเพื่อชาติ โฉมใหม่ ชูนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ จะทำงานเพื่อชาติ(นี้) ไม่ใช่ชาติหน้า ยืนยันว่าเป็นพรรคตัวจริง ไม่ใช่พรรคสำรองของใคร มีผู้บริหารพรรคชุดใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่

บนเวทีใหญ่ในงานเปิดตัวพรรคเพื่อชาติ  น.ส.ปวิศรัฐฐ์ กล่าวเรื่อง การให้ความสำคัญเรื่องการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โดยต้องพัฒนาหลักสูตรที่ดี กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ต้องไม่มีดอกเบี้ย ทุกคนต้องได้เรียนฟรี ทุกที่ ทุกเวลาผ่านเทคโนโลยี ดาวเทียมต้องเป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษาแห่งชาติ ไม่ใช่ดาวเทียมเพื่อเจ้าสัว จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้คนในชาติไปแข่งขันกับนานาชาติได้ ต้องลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ เพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรม เห็นทุกคนเท่าเทียมกันและมีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ พรรคเพื่อชาติจะทำเพื่อเราทุกคนในชาตินี้ ไม่ต้องรอชาติหน้า การสร้างความหวังให้คนในชาติ ทุกคนในชาติต้องเดินต่อไปด้วยกัน สำหรับความหมายของคำว่า ชาติ(นี้) ไม่ต้องรอชาติหน้า มีความหมายว่า แม้แต่ชาตินี้ก็รอไม่ได้ จึงเป็นเหตุผลที่ตนเข้ามาพัฒนาการเมือง พรรคเพื่อชาติ ไม่ใช่พรรคสำรอง และเชื่อในเสรีภาพของทุกคน เลือกในสิ่งที่ชอบ เลือกในสิ่งที่เป็นความหวังที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เพราะฉะนั้นอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจขึ้นอยู่กับประชาชน เรามีหน้าที่นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุด


ในงานเปิดตัวครั้งนี้ ทีมพรรคเพื่อชาติ ต่างพับขากางเกงด้านซ้ายขึ้นทุกคน เพื่อเป็นการสื่อความหมายถึงความเหลื่อมล้ำในประเทศ และพรรคเพื่อชาติ จะเข้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

ในงานได้เปิดตัวคณะทำงานของพรรคเพื่อชาติ ประกอบด้วย
“อจ.จา” ร.อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ เลขาธิการพรรคเพื่อชาติ อดีตอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเรื่อง เสรีภาพ ประชาธิปไตย ปากท้อง และการทูต คือ หัวใจของความมั่นคง

“หิรัญ” เทวกฤต พรหมมา รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ กล่าวเรื่อง การเปลี่ยนระบบราชการจากการควบคุม กำกับ ตรวจสอบ เป็นอำนวยความสะดวก

“ผู้การยอด” พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นายตำรวจอดีตผู้การจังหวัดปทุมธานี กล่าวเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ประการที่หนึ่ง ประชาชนต้องได้รับประโยชน์จากการปฏิรูป ประการที่สอง สิ่งที่เป็นปัญหา ข้อขัดข้อง กฎระเบียบ กฎหมาย อะไรล้าสมัยต้องยุบ ตัดทิ้ง ขจัดออกไป หลายคนต้องเข้าคุกทั้งๆที่ไม่ได้กระทำความผิด แต่คนชั่วหลายคนทำผิด ไม่ได้ไปอยู่ในคุก ที่เป็นเช่นนี้เพราะกระบวนการยุติธรรมบางภาคส่วนล้มเหลว ไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวย และคนไม่มีเส้นสาย

“เปี๊ยก” พล.ต.สุวิทย์ วังยาว รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวเรื่อง ผู้ขาดโอกาสต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรม

“เดียร์” เกศปรียา แก้วแสนเมือง กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ อดีตผู้ประกาศข่าว กล่าวเรื่อง ทำทันทีทุกพื้นที่ต้องมีความเท่าเทียมทางเพศ

“ณิกษ์” ณิกษ์ อนุมานราชธน ทีมยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อชาติ ผู้ร่วมก่อตั้งและหุ้นส่วนบาร์หลายแห่ง กล่าวเรื่อง การทวงคืนสิทธิคนไทย ยกเลิกผูกขาดการผลิตสุรา

“ปอ” เนติภูมิ ริยาพันธ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กล่าวเรื่อง การผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อสร้างเรื่องราวและจุดขาย และสร้างเศรษฐกิจให้บ้านเรา

“เก๋” อนิรุท สุจริต นายทะเบียนสมาชิกพรรคเพื่อชาติ เลขาธิการสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย กล่าวเรื่อง คนจนทำงานเพื่อเงิน แต่คนรวยให้เงินทำงาน

“นัจ” ปวีย์ภัทร วัฒนศิริเศรษฐ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ เจ้าของธุรกิจ SME กล่าวเรื่อง SME ไทยต้องเติบใหญ่ พร้อมก้าวไปในเวทีโลก

“คิม” ดร.สคุณพจน์ ธนาโรจน์โสภณ ทีมเศรษฐกิจพรรคเพื่อชาติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) นักเศรษฐศาสตร์ นักวิเคราะห์เศรษฐกิจ กล่าวเรื่อง การต่อลมหายใจทางการเงิน สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียม

“เกริก” เกริกมนตรี รุจโสตถิรพัฒน์ กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ กล่าวเรื่อง การลดความขัดแย้ง สร้างความปรองดอง

“ดร.ฟื้น” ดร.นรินทร์ สายชอ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ อดีตข้าราชการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเรื่อง การปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

“หมอวิชัย” นพ.วิชัย ทวีปวรเดช โฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวเรื่อง ห่างไกล แต่ใกล้หมอ โดยหมอทางไกล

“พลอย” พลอยนภัส โจววณิชย์ รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวเรื่อง แม้ชาตินี้เราจะเลือกเกิดไม่ได้ แต่เราต้องออกแบบชีวิต และเดินตามความฝันได้ โดยไม่ต้องรอชาติหน้า

ดร.ยงยุทธ ติยะไพรัช อดีตประธานรัฐสภา ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย การเสียโอกาสจากนโยบายที่ผิดพลาด และอนาคตของประเทศ”  การดำเนินกิจกรรมของพรรคเพื่อชาติ ดร.ยงยุทธ จะเป็นเพียงผู้อยู่เบื้องหลัง หรือเรียกว่าเป็นนั่งร้าน เสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคเพื่อชาติ เหมือนที่หลาย ๆ พรรคก็มีอดีตนักการเมืองดูแล และให้คำปรึกษาการทำงานอยู่เบื้องหลัง แต่จะสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อเข้ามารับวัฒนธรรมและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำพาประเทศไปสู่การต่อสู้แข่งขันกับนานาประเทศได้ ยืนยันว่าพรรคเพื่อชาติไม่ใช่พรรคพี่พรรคน้อง หรือ พรรคสำรอง เพราะหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ได้พูดชัดเจนแล้วว่า รีแบรนด์พรรคใหม่ มีแนวทางแก้ปัญหาให้กับประเทศในแบบตัวเอง 


ไม่มีความคิดเห็น