Header Ads

Breaking News

สภ.แม่ทา จ.ลำพูน จัดพิธี “วันตำรวจ” ปี 2565


สภ.แม่ทา จ.ลำพูน
จัดพิธี “วันตำรวจ” ปี 2565

จ.ลำพูน-สภ.แม่ทา นำข้าราชการตำรวจประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ได้จัดพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 โดย พ.ต.อ.อำนวย คำจอง ผกก.สภ.แม่ทา, พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ โกมลสวรรค์ รอง ผกก.สอบสวน, พ.ต.ท.วิบูลย์ เกตุฉัตร รองผกก.สส., พ.ต.ท.ยุทธนา ใจการ รอง ผกก.ป., พ.ต.ท.ณัฐนนท์ หมื่นกัน สว.อก., พ.ต.ต.ทินกร เพ็ญศิริวรรณกุล สวป. พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.แม่ทา ได้ประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหน่วย

 

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีสารเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2565 วันที่ 17 ตุลาคม  ระบุว่า เนื่องในโอกาสวันตำรวจ ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง ผมขอส่งความปรารถนาดี มายังข้าราชการตำรวจทุกท่านด้วยความจริงใจ

วันตำรวจ เป็นวันแห่งเกียรติยศและศักดิ์ศรี ที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทุกนาย ควรระลึกถึงภารกิจหน้าที่อันยิ่งใหญ่และทรงเกียรติ ขอให้ภูมิใจในเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนขอให้พึงระลึกถึงคุณงาม ความดี ชื่อเสียง เกียรติภูมิของข้าราชการตำรวจที่ได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ว่าบุคลากรเหล่านั้นเป็นผู้ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าสำคัญ และเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผมขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ ถูกต้องตามหลักยุทธวิธี เน้นการทำงานเชิงรุก เพื่อความสงบสุขของประชาชน และขอให้ยึดถืออุดมคติตำรวจ 9 ข้อ ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (จวน อุฎฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 16 พระนิพนธ์ มาเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่

 

ในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์ที่ประชาชนได้พบกับวิกฤติและเหตุอันน่าสลดใจอย่างยิ่ง ผมจึงขอให้ข้าราชการตำรวจทุกนายเร่งปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกไปในพื้นที่ที่ประชาชนเดือดร้อน เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที ตลอดจนปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด การหลอกลวงทางสื่อสังคมออนไลน์ และยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา ขอขอบคุณเพื่อนข้าราชการตำรวจทุกนายที่ทุ่มเท เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรากตรำ สมกับความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์


……………

กฤตยชญ์ พิงคะสัน  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น