Header Ads

Breaking News

โครงการ "ต้นกล้าสู่เยาวชนยั่งยืน" พัฒนาภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนเมืองพัทยา


เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ที่สำนักปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนารามมูลนิธิ จัดพิธีเปิดโครงการ "ต้นกล้าสู่เยาวชนยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิวัช บุญเกิด รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี และนายโอภาส เทียนเมธางกูร คณะกรรมการมูลนิธิฯ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการนี้ ทั้งนี้ น.ส.ณัฐสินี จีระฐานิตกิติกุล ที่ปรึกษาสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ร่วมทำหน้าที่พิธีกรในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการ "ต้นกล้าสู่เยาวชนยั่งยืน" จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นในด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษแก่เด็กนักเรียนในเมืองพัทยาที่มีอายุระหว่าง 9-12 ปี และเริ่มโครงการนำร่องที่โรงเรียนเมืองพัทยา 7 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ในงานนี้มีผู้มาร่วมกิจกรรมได้แก่ นายนิคม แสงแก้ว และนายประสาทพร ดีเด่น สมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 4 ผู้แทน ผ.อ.สำนักศึกษาเมืองพัทยา พ.ต.ต.พราว อ่อนโสม สวป.(ชส.) สภ.เมืองพัทยา ร.ต.อ.ทองอินทร์ ปัญญานาม รอง สว.ป.สภ.เมืองพัทยาและคณะ ผู้แทน ผอ.รร.เมืองพัทยา 7 นายธีรธรรม คำพา นายสิทธิไชย อาจทรง ดร.ณฐมน อาจทรง ประธาน รองประธานและเลขานุการ ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม ตลอดจนประธานชุมชนต่างๆในเขตเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจอาสาฯ พร้อมทั้งผู้ปกครองและเด็กนักเรียน รวมกว่า 80 คน

สำนักปฏิบัติธรรมบุณย์กัญจนารามมูลนิธิ มีเนื้อที่ 23 ไร่ สำหรับผู้ที่สนใจปฏิบัติธรรม ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีอายุระหว่าง 18-80 ปี โดยมีเรือนเดี่ยวสำหรับปฏิบัติธรรมทั้งสิ้น 50 หลัง และมีอาหารฟรี 2 มื้อ (เช้า-เพล)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณมนตรี โคกทมชัย โทร. 096-676-4291 สำหรับชาวต่างประเทศติดต่อ คุณโอภาส เทียนเมธางกูร โทร.098-351-0523

ณัฐสินี จีระฐานิตกิติกุล                                       

ณัฐดณัย อังกูรศุภเศรษฐ์

ภาพ/ข่าว
ไม่มีความคิดเห็น