Header Ads

Breaking News

คณะ กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฏร หน่วยงาน 15 องค์กร ตรวจสอบให้สิทธิ์ประโยชน์ที่ดินแปลงใหญ่ของประชาชน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


คณะ กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฏร หน่วยงาน
15 องค์กร ตรวจสอบให้สิทธิ์ประโยชน์ที่ดินแปลงใหญ่ของประชาชน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

คณะ กมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฏร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 องค์กรลงพื้นที่ตรวจสอบ เกี่ยวกับการให้สิทธิ์ทำประโยชน์ที่ดินแปลงใหญ่ของประชาชน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ(ปปช.) สภาผู้แทนราษฏร นำโดยนายจารึก ศรีอ่อน  รองประธานคณะกรรมาธิการ,นายธีรัจชัย พันธุมาศ โฆษกคณะกรรมาธิการ, พันตํารวจเอก ศักยฐิปฏ์ ศิรสุกล นักวิชาการประจาคณะกรรมาธิการ, พันตํารวจเอก ปัญญา ชะเอมเทศ เลขานุการประจาคณะกรรมาธิการ, นายเกียรติคุณ โปณสุวรรณ อนุกรรมาธิการ คณะที่ ๑, นายโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๑, นายก้องกิดาการ ประพันธ์บัณฑิต ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ คณะที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๕ องค์กร ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้สิทธิในที่ดินกับประชาชน ครอบครองการทำประโยชน์ในโครงการจัดที่ดินแปลงใหญ่ บริเวณตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา ตำบลริมสีม่วง และตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมีดังนี้

๑.อธิบดีกรมที่ดิน  ๒.อธิบดีกรมป่าไม้  ๓.อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  ๔.ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดิน แห่งชาติ  ๕.ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  ๖.เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์  ๗.ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๔ สาขาพิษณุโลก  ๘.ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๘,  ๙.ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์  ๑๐.ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์  ๑๑.นายอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๒.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๓.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่นาจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๔.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมสีม่วง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๕.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาะพงจังหวัดเพชรบูรณ์  ๑๖.ผู้ร้อง

ทั้งนี้ได้มีตัวแทนชาวบ้านฯ ได้นำเอกสารชี้แจงพร้อมภาพถ่ายและแผนที่เกี่ยวของการให้สิทธิในที่ดินของประชาชน ที่ครอบครองการทำประโยชน์ในโครงการจัดที่ดินแปลงใหญ่ บริเวณตำบลเขาค้อ ตำบลหนองแม่นา ตำบลริมสีม่วง และตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  รวมถึงชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดีในคดีบุกรุกป่า ได้ร้องขอต่อคณะกรรมาธิการ ไห้ทางกรรมาธิการหาทางออกให้ด้วย
ไม่มีความคิดเห็น