Header Ads

Breaking News

ลธ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พื้นที่ กอ.รมน.จว.ลำพูน


ลธ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” พื้นที่ กอ.รมน.จว.ลำพูน

ลธ.รมน.ภาค 3 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 65 พล.ต.ประสิทธิพงษ์ มูลดี ลธ.รมน.ภาค 3 พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่ จ.ลำพูน ณ มูลนิธิพุทธจิต ธรรมญาณ ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน

โดยมี พ.อ.มงคล ปาคำมา รอง ผอ.รมน.จังหวัดลำพูน (ท.) พร้อมด้วยนายอำเภอแม่ทา และผู้นำหมู่บ้านให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมแปลงปลูกผักสวนครัว (เมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานฯ) เพื่อความมั่นคงทางอาหาร

ในการนี้ ลธ.รมน.ภาค 3 ได้เน้นย้ำเรื่องที่สำคัญ ได้แก่

1) ด้านยาเสพติด โดย มทภ.3 ได้มีนโยบายจัดตั้งศูนย์บำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งสนับสนุนการศึกษา และอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการบำบัด

2) ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ให้สำรวจและประสานงานโครงการ รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ กิ่งไม้ ใบไม้ เพื่อเป็นการลดเชื้อเพลิง ลดปัญหาการเผาและเกิดการลุกลามในป่า ลดการเผาจากพื้นที่การเกษตรและแหล่งชุมชน ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

3) ด้านแรงงานต่างด้าว ให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าตรวจติดตามแรงงานผิดกฎหมาย อย่างต่อเนื่อง


…………..

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น