Header Ads

Breaking News

พรรคไทยชนะ จัดโครงการ ”ประชาชนไทยชนะรักประชาธิปไตย”


พรรคไทยชนะ จัดโครงการ ”ประชาชนไทยชนะรักประชาธิปไตย”

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. พรรคไทยชนะ นำโดย นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ นายประสงค์ แก้ววิจิตร นายทะเบียนพรรค นางสาวธัญนิตย์ ชื่นดวง และ ด.ต.เกษตร เสมอกิจ กรรมการบริหารพรรคไทยชนะ ได้จัดโครงการ ”ประชาชนไทยชนะรักประชาธิปไตย" ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าข้ามใต้ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นโครงการของพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ประจำปี 2565 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทางการเมืองของประชาชน

…………..

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน  รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น