Header Ads

Breaking News

รองผวจ.ลำพูน ประธานเปิดโครงการ “ประกวดศิลป์แต้มสีเดิมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand” เปิดโอกาสให้เยาวชน แสดงออกด้านความคิด ผ่านงานศิลปะ-การออกแบบสื่อสาธารณะ รณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น


รองผวจ.ลำพูน
ประธานเปิดโครงการ “ประกวดศิลป์แต้มสีเดิมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand เปิดโอกาสให้เยาวชน แสดงออกด้านความคิด ผ่านงานศิลปะ-การออกแบบสื่อสาธารณะ รณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น

จ.ลำพูน เปิดโอกาสให้เยาวชน แสดงออกทางด้านความคิด ผ่านงานศิลปะและการออกแบบสื่อสาธารณะ รณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการประกวดศิลป์แต้มสีเดิมฝันต่อต้านการทุจริต The Arts Landmark in Thailand เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน แสดงออกทางด้านความคิด ผ่านงานศิลปะและการออกแบบสื่อสาธารณะ รณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชั่น

โดยมี นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน นายบัญส่ง ไชยมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ประชาชน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ

โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวการแสดงเจตนารมณ์ปฏิญาณตน รณรงค์ความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ยอม ไม่ทนต่อการทุจริต  พร้อมทั้งประทับฝ่ามือแต้มสี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงรณรงค์ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยงานจัดที่ข่วงพันปี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
………………..

กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น