Header Ads

Breaking News

ตำรวจนครบาล 9 เปิดอบรมประชาชน สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วม ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)

ตำรวจนครบาล9 เปิดอบรมประชาชน สร้างเครือข่ายมีส่วนร่วม ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together)

ตำรวจนครบาล 9 เปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ของ บก.น.9

             เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.65 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 9 อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาสเตเดียมธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี ถนนเพชรเกษม 110 กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.บัญชา เกิดมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยธนบุรี, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.), พร้อมด้วย รอง ผบก.น.9, ผกก.สน., รอง ผกก.ป., สวป.ทุก สน.ในสังกัด บก.น.9, ผกก.สส.บก.น.9, ผกก.ฝอ.บก.น.9, เจ้าหน้าที่ ตชส. และ กต.ตร.สน.ในสังกัด บก.น.9 และข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.9

สิ่งที่สำคัญยิ่งก็คือ พี่น้องประชาชนภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมการป้องกันอาชญากรรม และผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 500 คน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผบก.น.9 กล่าวว่า ในการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น จะเกิดผลสำเร็จขึ้นได้นั้น สิ่งสำคัญและถือเป็นหัวใจในการป้องกันอาชญากรรม คือ การได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน

กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 จึงได้จัดให้มีการอบรมเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน (Stronger Together) ซึ่งพี่น้องประชาชนภาคีเครือข่ายที่เข้ารับการอบรมทุกท่าน ถือเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญยิ่ง ที่จะได้นำความรู้จากการอบรมเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ในการแจ้งข้อมูลข่าวสารในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จะทำให้ชุมชนและสังคมมีความปลอดภัย สงบสุข อันจะเป็นผลดีต่อความมั่นคงของประเทศชาติโดยรวม 

 

ไม่มีความคิดเห็น