Header Ads

Breaking News

"พญาต่อ" แสดงความยินดี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี รับรางวัล UNPKFC สาขา HUMANITARIAN EXCELLENCE AWARDS 2022


"พญาต่อ" แสดงความยินดี รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี รับรางวัล UNPKFC สาขา HUMANITARIAN EXCELLENCE AWARDS 2022

"พญาต่อ" ร่วมแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ (อัยการเอก) รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี ที่ได้รับรางวัลจาก UNPKFC ( United Peace Keepers Federal Council) สาขา HUMANITARIAN EXCELLENCE AWARDS 2022

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ (อัยการเอก) รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี, พระสมุห์ประจักษ์ วิจกฺขณโสภี เจ้าอาวาสวัดสันกองพัฒนาราม ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และพระ karmâ jigmed moktań จาก ประเทศเนปาล ได้รับรางวัลจาก  UNPKFC ( United Peace Keepers Federal Council ) สาขา HUMANITARIAN EXCELLENCE AWARDS 2022 ในครั้งนี้

โดยมีโชคภิวัสร์ เลิศสุรสีห์ (พญาต่อ) นายกสมาคมสื่อมวลชน ดิจิทัล/บรรณาธิการบริหาร เซเว่นเดย์นิวส์ ออนไลน์, ส.อ.คิมหันต์ ตลับนาค ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, นายธีรพัชร์ สามัคคีธรรม ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค, นายวงศ์วริศ ศิลป์ประสิทธิ์ ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค, นายสมเกียรติ มั่นคง ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค, นายรัฐณกรณ์ อมรวีระวัฒน์ (ชาติพยัคฆ์) บก.ข่าวฮอตนิวส์ไทยแลนด์ออนไลน์, นายนิธิโรจน์ แก้วรักษ์กมล, นายยุทธศิลป์ แก้วจันทรา, นายณัฐฏ์ปพน อังคณาผลกุล ร่วมงานแสดงความยินดีในครั้งนี้

บรรยากาศตลอดงานเต็มไปด้วย ข้าราชการ สื่อมวลชน และหมู่มิตรเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรี อภิสัคค์ พรหมสวาสดิ์ (อัยการเอก) รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี อย่างเนื่องแน่น

 

ท่าน”อัยการเอก” นับเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับน้องๆทั้งด้านการดำเนินชีวิตและการทำงานได้อย่างดี ทั้งเป็นคนดีมีน้ำใจ ใจถึงพึ่งได้ ชอบทำบุญ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และเป็นที่ยอมรับในวงการและเพื่อนพ้องอีกด้วย.ไม่มีความคิดเห็น